Veteriner Kliniklerinde Tedavi Amaçlı Ozon Kullanımı

VETERİNER KLİNİKLERİNDE OZON KULLANIMI:

Ozon cihazları,Veteriner Kliniklerinde özellikle 3 amaç için aktif olarak kullanılabilir. 
1-Tedavi edici,
2- Sterilizasyon ve dezenfeksiyon amaçlı,
3- Koku giderici ve yüzey temizleyici.
   Ayrıca: Veteriner Hekimlikte ozon terapi uygulama yöntemleri,
1-endikasyonları,
2-doz aralıkları,
3-kullanım sıklıkları şeklindedir..
Aşağıdaki grafikte ozon oluşumu şemasal olarak anlatılmıştır

 
1-tedavi amaçlı: Ozon  aynı zamanda cilt üzerindeki yaraları tedavi etmek için tıbbi olarak ta kullanılmaktadır. 

Hayvanlarda tedavi amaçlı ozon kullanım şeması:
 
Ozonlu su: Ozonlu su, yara ve yanıkları, yavaş iyileşen deri enfeksiyonlarını yıkamada sıkça kullanılır. Primer yaraların iyileşme süresini kısaltır ve tahriş yapmaz Rusya’da hekimler ozonlu suyu ameliyat sırasında vücut boşluğunu yıkamak için kullanıyor. Rusya ve Küba’da ozonlu su bağırsak problemleri ve jinekolojik problemlerin çoğunun tedavisinde kullanılmaktadır.(Ülserli kolit, duodenum ülser, gastrit, diare ve vulvovajinit vb.) Ozonlanmış suyun içindeki ozon kısa sürede oksijene dönüştüğünden, işlem uzun sürecekse her 20 dakika da bir suyun içindeki ozonun yenilenmesi gerekir. 
    Ozonlu su tedavisinin yara bakımı ile birlikte yapılması yaşamsal önem taşır. Yara ve yanık bakımında kullanılan ozonlu su bilinen en güçlü mikrop öldürücülerden bir tanesidir. Uygun aralıklarla kullanılan ozonlu su, yaradaki mikropları hızla öldürür.Ozonlu su ağız bakımı ve diş hekimliğinde de kullanılır. Göz infeksiyonları ve göz temizliğinde çok etkilidir. Ozonlu su, temelde ağrı kesici ,dezenfektan ve anti inflamatuar olarak  kullanılır. İlaveten  enfekte olan ve olmayan akut ve kronik yaralar ile doku aktivasyonunda etkilidir. 

2-sterilizasyon ve dezenfeksiyon amaçlı: Ozon gazı güçlü oksitleyici olmasının yanında, havada bulunan  tüm bakteri, virüs , mantar ve sporları da öldürebilir. Bu durum  havadan virüsler tarafından oluşabilecek  hastalık oranlarını azaltır. Ozon  havayı dezenfekte edip, mikroorganizmaları yok ederek hayvanların iyileşmesine yardımcı olur. Ozon bir gaz olarak geleneksel temizleme yöntemlerinden çok daha etkilidir. Ozon gazının mikron çapları çok küçük aralıklarda olduğu için, havanın girebildiği her yere, eşyaların arkalarına, duvarlar ve tavanlarda   ve tüm diğer alanlarda bulunan çatlak’ların dahi içine işleyerek,  geleneksel temizleme yöntemlerinin erişemeyeceği yerlere ulaşır. Ozon gazı ,odada bulunan,kötü koku sinen ve bulaşıcı hastalık taşıyan eşyaları ve odayı, gece boyunca temizlemek ve dezenfekte etmek için yüksek konsantrasyonlarda kullanılabilir. Bu amaçlar için, ozon hayvanlar ve insanlar için toksik olan seviyelerde kullanılmalıdır. Bu nedenle,dezenfekte edilecek oda ya da bölge problemin ciddiyetine veya kontaminasyon seviyesine göre,kapılar tamamen kapalı,içeride canlı olmayacak şekilde saatlerce veya gece boyunca ozonlanmalıdır.Bu işlemden sonra, ozonlanan oda yada bölgedeki kapılar ve pencereler birkaç dakika açılarak basit bir havalandırma yöntemiyle sadece dezenfekte edilmiş olmayacak, çalışanlar ve hayvanlar için konforlu ve güvenli yaşama ve çalışma ortamı sağlayacaktır.

3-kokudan arındırma:

Ozon gazı, herhangi bir alandaki koku gidermede en etkili yöntemdir.Avantajı ise  sadece  kimyasallar ile kokuları maskelemek değil,Esas koku kaynağı olan bakterileri okside ederek,kokuları geri dönüşümsüz olarak yok etmesidir.Ozon oksijene geri döner,arkasında personelinize ve hayvanlarınıza zararlı olan kimyasal atık bırakmaz.Ozon kullanımı ile kliniklerinizde artık koku gidermek için kimyasal spreyler satın almanıza gerek yok.Ozon sadece daha etkili bir yöntem değil aynı zamanda personeliniz ve hayvanlarınız için oldukça güvenlidir.

Ozonlu su ile tedavi edilebilen hastalıklar nelerdir?

•    FUNGUS 
Dermatophytosis
Dermatomycosis
malassezia dermatitis
Candidiasis 
•    ALLERGIES
dermatitis flea-allergy
dermatitis food-allergy
atopic dermatitis 
•    SEBORRHEA 
moist seborrhea
dry seborrhea 
•    LEISHMANIASIS 
for skin and coat nourishment
a force & barrier against
external agents. 
•    ALOPECIA 
trauma
surgical shavings
follicular atrophy
adenitis of sebaceous glands
follicular dystrophy
alopecia of color dilution
skin hydration 
•    ITCHING
to combat proliferation of
bacteria and malassezia
that cause itching. 
•    WOUNDS 
prevent or treat infection
encourage healing 
•    MISC APPLICATIONS
soothe arthritic joints
post-surgical orthopedic joint
therapies –following
healed incision.
Suyun ozonlanarak şırıngaya çekilmesi ve hayvana verilmesi nasıl gerçekleşir? 

Topikal ozon uygulamaları nasıl yapılır?

Topikal uygulamalar: Uygun ozon/oksijen karışımı (ozon en çok %5, oksijen en az %95) ile üretilmiş  gazın veya ozonlu  sıvıların (su, yağ) cilt üzerine doğrudan uygulanması esasına dayanır. Ozonlu serum fizyolojik güçlü ve etkin bir antiseptiktir.

Topıkal ozon tedavi protokolü nasıl uygulanır?
 
Ozonun Topikal Uygulaması:

   Bu bir kateter veya bazı durumlarda bir torba ile yapılabilir. Fistül veya osteomiyelit tedavileri için 120 ug / mL konsantrasyon kullanın ve kateter ile 12 ila 15 kez gerektiği kadar büyük bir hacim uygulayın. B.i.d.'ye kadar tekrarlayın istenen sonuç elde edilene kadar. Dermatomikozlar ve yara temizliği için 70 ila 120 ug / mL kullanın ve yara granülasyonunu arttırmak için 20 ila 40 dakikalık bir süre boyunca 15 ila 30 ug kullanın. B.i.d.'ye kadar tekrarlayın istenen sonuç elde edilene kadar uygulanır.
Veteriner hekimlikte ozon yağı nasıl kullanılır?
Kararsız yapısına rağmen, ozon molekülü zeytin yağı gibi bir doymamış yağ asidinin çift bağları  arasında ozonid olarak stabilize edilebilir. Sonuç olarak ozonlanmış zeytin yağı 4 0C’de uzun
yıllar stabil kalabilir. Böyle bir ürün topikal kullanım için idealdir. Ozonlanmış yağ şimdilerde topikal olarak  yaralarda, anaerobik infeksiyonlar, Herpes infeksiyonları (tip I ve II), trofik ulserler,
radyodermatit, yanık, selulit, abse, anal fissur, dekubitus ulseri, fistul, fungal hastalıklar, furonkulozis, gingivit  ve vulvovaginit tedavisinde kullanılabilir. Yukarıdaki saydıklarımıza ilaveten  Anekdotal  verilere dayanarak aşağıdaki dermatolojik hastalıklarda topikal ozon tedavisi uygulanabir veya denenebilir: 
Ekzemalar,                                                         
psoriasis vulgaris,
 liken planus, 
norodermatit, 
iyileşmeyen yaralar, 
bakteriyel infeksiyonlar, 
zona, 
aft, 
akne, 
ulkus 
kruris,
verrukalar,
saclı deri hastalıkları ve  hematom sayılabilir.
               
OZON KREMİ NEDİR?
OZON KREMİ
Ozon Kremi ( Ozonitler ve Peroksitler ) O3 tepkime ürünleri ve doymamış yağ asitleri gibi, ozon peroksitler ve ozonitler de yara iyileşmesini uyarır.Özellikle yara ve yanık tedavisinde çok etkilidir.Peroksidik yağlar deri ve tırnak mantarları gibi lokal enfeksiyonların,yanıkların ve yaraların uzun dönem tedavisinde kullanılır.Ozon kremi ayrıca ulcus cruris ve decubitus ulcerlerin idame  tedavisinde kullanılır.
  

Major autohemotherapy nedir? 
 En sık tercih edilen uygulama yöntemidir. Hastanın damarından alınan bir miktar kanın (50-270ml) ozona dayanıklı şişe icinde uygun ozon/oksijen karışımı
   (ozon en cok %5, oksijen en az %95) ile muamele edildikten sonra aynı damardan geri verilmesi esasına dayanır. Tüm tedavilerin temel uygulama yöntemidir. Çoğunlukla planlanan ozon tedavisi protokollerinde yer alır

MAJOR AUTOHEMOTHETAPY TEDAVİ KONSEPTİ nedir?

MAJOR AUTOHEMOTHERAPY-STANDARD PROSEDÜR nasıl işler?
 
Minor otohemoterapi: 
      Hastadan alınan bir miktar kanın (5-10 ml) ozona dayanıklı enjektör içerisinde uygun ozon/oksijen karışımı (ozon en çok %5, oksijen en az %95) ile muamele edildikten sonra kas içine uygulanması esasına dayanır. Non-spesifik immunmodulasyon için önerilen temel uygulama şeklidir. 
Marfella ve arkadaşlarının yaptığı coğu diyabet, hipertansiyon ve koroner arter hastası olan ve  bozulmuş periferik kan akımından dolayı iyileşmeyen yaralara sahip 151 hastanın dahil edildiği randomize, plasebo kontrollu bir klinik çalışmanın sonuclarına göre, 22 hafta boyunca, haftada bir
kez yapılan minor ozon tedavisi belirgin tedavi edici özellik göstermiştir. Tedavi kriteri olarak lezyon çapındaki küçülme ve kapanmaların yanında dokuda transkutan parsiyel oksijen basıncı artışı ve yara iyileşmesini geciktirdiği bilinen TNF-alfa düzeyleri değerlendirmeye alınmıştır. Uygulanan tedavi ile her iki kriterde de anlamlı düzelmeler gözlenmiştir

MİNOR AUTOHEMOTHERAPY DOZ ARALIĞI nedir?
 
REKTAL OZON UYGULAMASI nedir?

Rektal insuflasyon: Uygun ozon/oksijen karışımı (ozon en cok      %5, oksijen en az %95) ile üretilmiş gazın anus yolu ile rektum      içerisine verilmesi esasına dayanır. Kulağa hoş gelmemekle birlikte
     etkin, ucuz ve kolay uygulanabilir bir tedavi yöntemidir.      Damar yolu açmanın zor olduğu bazı vakalarda (ileri düzey diyabet,      kanser tedavisi görenler vb.) major otohemoterapinin en      güçlü alternatifidir. Bazı vakalarda direkt gaz yerine ozonize serum      fizyolojik uygulaması tek başına veya gaz uygulamasından      önce tedavi etkinliğini artırır. Ülseratif kolit, proktit, anal fistul ve      anal fissur tedavisinde kullanılır. Rektal ozon insüflasyonu, sindirim sistemi enfeksiyöz olan ve olmayan hastalıkların tedavisinde güçlü bir yardımcıdır. Ozon,bağırsak parazitlerini azaltmada,virüslerde ve ricketteiae Bakterilerde,protozoa ve mantarda ve alglerde oldukça etkilidir.Ozon atların inflamasyonlu bağırsak hastalıklarında ve diarede etkilidir.
REKTAL OZON UYGULAMA TEDAVİ KONSEPTİ nedir?

Torbalama yöntemi nedir?

Diyabetik ayak vakalarında uygulanan major otohemoterapi seanslarının en büyük destekcisi eş zamanlı olarak yapılan torbalama tedavisidir. Bu tedavide diyabetik yaranın olduğu bölge  ozon uygulamaları icin özel dizayn edilmiş bir torbanın içine       alınır. Daha sonra bu torbanın içine ozon/oksijen gaz karışımı verilir. Bu sayede yara yüzeyi ve yara cevresindeki dokularda rejenerasyon hızlanır. Bu yöntem bazı vakalarda tek başına yaranın kapanması için yeterlidir. Major otohemoterapi, ozonlu su ve torbalama yöntemlerinin uygun şekilde kombinasyonu amputasyonların önemli bir kısmını önleyebilir. Torbalama Özellikle ekstremitelerdeki infeksiyon, ülser ve lokal deri lezyonlarında uygulanan etkin bir yöntemdir. Deri ıslatıldıktan sonra özel dizayn edilmiş bir torba ile lezyonun olduğu bölge çevrelenir.Torbanın gaz karışımını torba içine veren ve gazı emen giriş ve çıkışları bulunur. Torbalama tedavisi boyunca gaz giriş ve çıkışı aynı hızda devam eder.

TORBALAMA YÖNTEMİ FOTOĞRAFLARI:

OZON SAUNA NEDİR?

      Boyun ve baş bölgesi dışarıda kalacak şekilde ozon-oksijen gaz karışımına kısmi vücut maruziyeti, sıcaklığı 40 0C’ ye ayarlı yoğun su buharı veren “ozon sauna” denen kabinlerle sağlanır. Kabin içinde kalınan süre tahmini 15-20 dakikadır Ozon saunaya giren bütün hastalar, sonraki birkac gün içinde kendilerini iyi hissettiklerini ifade etmişlerdir. Bu teknik kronik ekstremite iskemisi olan hastalarda işe yarar. Ozon sauna ilaveten cilt lezyonları, yanıklar, süperenfekte yaralar(cerrahi izleri)diyabetik ayak, kronik ülserler ve decubitis ülserlerde etkilidir.

Veteriner Kliniklerinde Priz Tipi Ozon Cihazı Kullanımı

   Re-life ozon CM 0.1 tipi ve re-life ozon CM 0.3 tipi ozon makinamız ın kullanımı, Veteriner Kliniklerinde Özellikle Kedi ve Köpek odaları gibi küçük odalarda kullanım için idealdir. İçindeki Ozon miktarı düşük olduğundan içeride hayvan varken çalışmasında bir sakınca yoktur. Bu odalarda bulunan kokuları tamamen yok eder. Eğer timer(zamanlama cihazı) ile kullanırsanız çok daha fazla verim alırsınız. Çünkü sadece bir kere programlayarak yaklaşık 3 saatte 15 dakika çalıştığında kedi köpek odalarını bakteri, virüs ve mantarlardan arındırır. Hasta hayvanların iyileşme sürelerini kısaltır. Odalar kötü kokmadığı gibi ozon kısa sürede oksijene dönüştüğünden odalar oksijen yüklenmiş, mikroplardan arınmış ve tertemiz olur. 
RE-LİFE OZON CM DİGİTAL 500 MG OZON CİHAZI kliniklerinizde pek çok yerde ve pek çok amaçla kullanabilirsiniz. Öncelikle ortamdaki tüm zararlı patojenleri yok ettiği için ortam sterilizasyonu için kullanılabilir.Aynı zamanda Ameliyethane vb bölümlerin ve cihazların sterilizasyonunda kullanılabilir. En önemli özelliğinden biri koku gidermek olduğu için tüm kötü kokan yerlerde kullanabilir ve kötü kokulardan kurtulursunuz. Kedi ve köpek odalarındaki kokuları gidermek için çok idealdir. Önemli bir kullanım alanı da özellikle digital saati ayarlayıp siz klinikte yokken gece periyodik olarak 1-2 saat çalıştığında ortamı temizler, Bakteri,mantar ve virüslerden arındırır. Kötü kokuları yok eder. Kısa sürede oksijene dönüştüğünden sabah kliniğinize girdiğinizde pek çok Re-life ozon cm kullanıcısının söylediği gibi temiz bir yayla kokusu ile karşılaşırsınız .Cihazımızı sadece bir kez programladığınızda aylarca aynı şekilde kullanabilirsiniz. Cihaz günde 8 kez devreye girebilir.her seferinde farklı sürelerde ayarlayabilirsiniz. ister 1 dakika ister saatlerce çalıştırabilirsiniz. istediğiniz zaman auto modundan çıkıp manuel olarakta kullanabilirsiniz. Bu cihazı hayvanlarınızı tedavide de kullanabilirsiniz. Özellikle Bu cihazla ozonlu su hazırlayıp hayvanlarınızın tedavisinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda rektal ozonlama,torbalama ve ozonlu yağ hazırlamada da kullanılabilir.