Mezbahanelerde Ozon Kullanımı

Kırmızı Et Sektöründe Ozon Kullanımı:

Sığır etine 5 gr/l konsantrasyonlu ozon püskürtülmesi, 50 gr/L konsantrasyonlu hidrojen peroksit püskürtülmesi, 120gr/L trisodyum fosfat püskürtülmesi, asetik asit konsantrasyınundan   20 gr/L,  ve ticari sanitasyon ajanı olarak  3gr/L uygulanmasından daha etkili olarak mikrobiyal yükü azaltmuştır.(gorman vd 0995).

Karkas etlere 0.3ppm  ile 2.3gr konsantrasyonlu ozon uygulanması ile aerob bakterilerde 1.3 log cfu/cm2 bir azalma olduğu tespit edilmiştir. (CASTİLLO, MACENZİE,LUCCIA VE ACUFF 2003) AYRICA karkas et üzerine inokule edilmiş E.coli,(0157 H:7) ve Salmonella typhimirium bakterilerinin 95 mg/L konsantrasyonlu ozon uygulamasına 28 derece de yıkamaya tabii tutulmasıyla, mikrobiyal yükü önemsiz derecede etkilediği belirtilmektedir. Ozonun heme pigmentlerinin yapısındaki porfirini parçalaması, bu yolla balık etinde daha beyaz ve parlak bir renk oluşumunu sağlaması,  ozonun balı etinde de  kullanılmasını sağlar hale getirmiştir. (CEMEROĞLU VD 2001)

Kırmızı et sektöründe ozon sistemleri kullanımı oldukça yaygın bir durumdur. Ozon Sistemleri tarafından üretilen ozonun gaz ve 
su uygulama yöntemlerini kırmızı et üstünde anti rnikrop ajanı olarak kabul edilmektedir. 2001 yılında ozonun bir gıda içeriği olarak kabulünden sonra ozonun, ham ziraat ürünleri için hazırlama, paketleme ve saklama aşamalarında içerik olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Kırmızı Et işletmelerinde çalışma alanlarının, işletme zemininin ve ekipmanlarının periyodik olarak dezenfeksiyonunda ozon kullanımı son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Bunun yanı sıra kesim hattında karkasların duşlanma aşamasında, et ve et ürünlerinin ambalajlanmasında ve depolanmasında ozon kullanılmaktadır.

Uzun yıllardır yapılan çalışmalarda, suyun tek başına veya organik asitlerle birlikte kullanımıyla, karkaslardaki mikrobiyel yükü etkili olarak azalttığı belirlenmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda, ozonlanmış suyun tek başına veya asetik asit ve laktik asit içeren organik asitler gibi çeşitli sanitasyon ajanlarıyla birlikte kullanımının, karkaslardaki mikrobiyolojik yükü azaltmakta daha da etkili olduğu saptanmıştır.