Çiçeklerde Ozon Kullanımı

Çiçekçilik sektöründe, en önemli sorunlardan biri, yaşama çiçeklerin yaşam süresidir. Bu nedenle çiçeklerin yaşama süresini uzatmak oldukça önemlidir.

Kesilmiş çiçeklerin depoda yaşam ömürlerini  uzatmak için ozon gazı kullanımı en ideal yöntemdir.

•Depoda sıcaklık, rutubet, hastalık ve etilen gazı oluşumu çiçekleri olumsuz yönde etkilemektedir.
•Ozon etilen gazını yok eder.
•Birçok türde kesilmiş çiçek için güvenli bir depolama ortamı oluşturur.
•Ozon gazı ayrıca havadaki mikroorganizmaları yok ederek hastalığın diğer çiçeklere yayılımını engeller.