Kamu Kurumlarında Ozon Kullanımı

İçeride çalışırken kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli insan sirkulasyonu varken önerilen dozaj çalışması,

  • Ortamdaki kişi sayısına,
  • Ortamdaki oksijen miktarına,
  • Ortam iç ısısına göre,

 farklılıklar  gösterir.  Bu sebeple ön fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra size uygun olan Re-life Ozon CM makinalarından hangisinin kullanılması gerektiği belirlenir ve ona göre dezenfeksiyon işlemi yapılır. Isı artıkça uygulanacak ozon miktarı da artış göstereceğinden standart bir sıcaklık endeksi sağlanması en uygun uygulama yöntemlerinden biridir.

Canlı olmayan ortamlarda (otel odası, depo, kullanım sonrası dezenfeksiyon için) 50 m3 için 15 dakika ve katları şeklindedir.

Yaşanılan ortamlarda sürekli dezenfeksiyon amaçlı kullanımda m3 başına 1 saniye çalışma ve 10 dakika bekleme girilir. Örneğin: (30 m2 bir oda için yükseklik ortama 3 mt alırsak 90 m3 hacim yapar ve 90 saniye çalışma 10 dakika bekleme girilir)

Bekleme süresi boyunca ortamdaki ozon oksijene dönüşür ve tekrar yeni ozon üretimi ile dezenfeksiyon sürekli olarak sağlanırken ortamdaki ozon konsantrasyonu kontrol altına alınır.