Gıda sektöründe ozon kullanımı

Gıda sektöründe ozon sistemleri kullanımı ilk olarak su sterilizasyonu için gerçekleştirilmiştir. Gıda sektöründe alternatif dezenfektan olarak ozon makinası kullanımı oldukça yaygındır. Dünyadaki su şişeleme işletmeleri için ozon gazıoldukça bilinen bir gaz olarak halen kullanılmaktadır. Ozon 3 oksijen atomundan oluştuğu için gıdada kullanımında çevreye ve insana hiçbirzararı yoktur. Bununla ilgili araştırmalar sonucu ozona pek çok alanda GRAS (Generally Recognized As Safe) statüsü yani zararı olmayan madde Unvanı verilmiştir.
 
Ozonun gıdada GRAS statüsünü kazanmasıyla ozon gıda sektöründe sayısız uygulamada yerini aldı. Bu uygulamalar içerisinde yaş sebze meyvede en yaygın kullanımı, ürünün ozonlu su ile yıkanması veya ozon baskısı altında depolanarak çürüme oranını azaltıp ürünün ömrünü uzatmak gelir. Japonya, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerde ozonun gıda üretiminde kullanıldığını görmekteyiz. Gıdaların ozonlanmasını destekleyen ve bir sterilizasyon amacıyla kullanıldığındaki faydalarını ispatlayan birçok doküman mevcuttur.

Gıda Sektöründe Alternatif Dezenfektan olarak Ozon Makinası Kullanımı

    Ozon halen gıda sektöründe gıdaların yüzey hijyeni, ekipman, ambalaj materyali ve atık suların dezenfeksiyonu gibi alanlarda kullanılmaktadır. FDA ve ADEC gıda işletmelerinde sanitasyon elemanı olarak ozon kullanımını onaylamıştır. Özetle ozon sistemlerinin kullanımının, ozondaki düşük konsantrasyon ve kısa uygulama sürelerinde etkili olması, parçalandığında zararsız ürünlere dönüşmesi, üründe kalıntı bırakmaması gibi nedenlerle geleneksel dezenfektanlara iyi alternatif olduğu düşünülmektedir.
Gıda sektöründe içme suları, balık üretim ve işleme tesisleri, meyve ve sebze işleme tesisleri, kuru gıdalar, piliç karkaslarının dezenfeksiyonu ile işletme sularının yeniden kullanımı gibi çok farklı alanlarda ozon uygulamaları yapılmaktadır.

     Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 2000 yılının Ağustos ayında gıdaların işlenmesinde ve depolanmasında ozonun sıvı ve gaz şeklinde kullanılmasına doğrudan izin vermiştir. Amerika'da yapılan son çalışmalarda gıda sanayide en güvenilir dezenfektan ve sanitizer olarak kullanılması uygun bulumuştur. Yani ozon gazı Amerika'da FDA, USDA, USDA Organic tarafından güvenli antimikrobiyal dezenfektan ajan olarak tescillenmiştir.