Kırmızı Et Sektöründe Ozon Kullanımı

Kırmızı et sektöründe ozon sistemleri kullanımı oldukça yaygın bir rumdur. Ozon Sistemleri tarafından üretilen ozonun gaz ve su uygulama ntemlerini kırmızı et üstünde anti rnikrop ajanı olarak kabul edilmektedir. 2001 yılında ozonun bir gıda içeriği olarak kabulünden sonra ozonun, ham ziraat ürünleri için hazırlama, paketleme ve saklama aşamalarında içerik olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Kırmızı Et işletmelerinde çalışma alanlarının, işletme zemininin ve ekipmanlarının periyodik olarak dezenfeksiyonunda ozon kullanımı son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Bunun yanı sıra kesim hattında karkasların duşlanma aşamasında, et ve et ürünlerinin ambalajlanmasında ve depolanmasında ozon kullanılmaktadır.

Uzun yıllardır yapılan çalışmalarda, suyun tek başına veya organik asitlerle birlikte kullanımıyla, karkaslardaki mikrobiyel yükü etkili olarak azalttığı belirlenmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda, ozonlanmış suyun tek başına veya asetik asit ve laktik asit içeren organik asitler gibi çeşitli sanitasyon ajanlarıyla birlikte kullanımının, karkaslardaki mikrobiyolojik yükü azaltmakta daha da etkili olduğu saptanmıştır.