Balıkçılıkta Ozon Kullanımı

Ozon Sistemleri kullanım alanları balıkçılık sektöründe balığın besin değerlen açısından son derece önemlidir. Beslenmemiz açısından önemli olan bu durum ancak balığın hijyeni tam olarak sağlandığında olmaktadır. İşte bu noktada ozonlama teknikleri bize yardımcı olacaktır. Balık etleri balığın avlandığı andan itibaren tüketilinceye kadar geçen sürede bir sıra kimyasal ve fiziksel değişikliklere uğrar. Bu değişikliklere neden olan etken balık eti dokusunda bulunan enzimlerle, mikroorganizmalardır. Balıketindeki enzimler daha ziyade kasılma ve sertlik sonrası değişikliklerle ilgilidir.

Mikroorganizmalar ise kokuşma sürecinin etmenleridir. Su ürünleri işletmelerinde ürünlerin depolanması ve nakliyesi sırasında kullanılan buzun ozonlanması işletmelerde ekipmanların dezenfeksiyonu taşıma araçlarının ve ekipmanlarının ozon içeren su ile yıkanması gibi ozon uygulamaları bulunmaktadır.

Ozonun balıkların birkaç günlük soğuk depolama süresinde yüzey kontaminasyonunu (kirlilik, mikrobik kirlenme) azalttığı ayrıca trimetilamin oluşumunu azaltarak, balığın duyusal kalitesini arttırdığı saptanmıştır. Soğuk tütsülenen balıklardaki ozonlama işleminin, Listeria monocytogenes sayısını etkili bir şekilde düşürdüğü kanıtlanmıştır.