İşyerlerinde Ozon Kullanımı

İşyerleri Hava dezenfeksiyonu Re-life Ozon CM kullanımı

C anlı olmayan ortamlarda (otel odası, depo, kullanım sonrası dezenfeksiyon için) 50 m3 için 15 dakika ve katları şeklindedir.
Yaşanılan ortamlarda sürekli dezenfeksiyon amaçlı kullanımda m3 başına 1 saniye çalışma ve 10 dakika bekleme girilir.  Örneğin: (30 m2 bir oda için yükseklik ortama 3 mt alırsak 90 m3 hacim yapar ve 90 saniye çalışma 10 dakika bekleme girilir)

     Bekleme süresi boyunca ortamdaki ozon oksijene dönüşür ve tekrar yeni ozon üretimi ile dezenfeksiyon sürekli olarak sağlanırken ortamdaki ozon konsantrasyonu kontrol altına alınır.