Camilerde Ozon Kullanımı

Camilerde Re-life ozon CM  uygulanması

       C anlı olmayan ortamlarda (Camilerde, otel odası, depo, kullanım sonrası dezenfeksiyon için) 50 m3 için 15 dakika ve katları şeklindedir. Bu uygulama dakikası ve ozon  miktarı Re-life ozon CM makinasının özelliklerine göre, kapasitesine göre fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra tekrar belirlenir.
      Yaşanılan ortamlarda sürekli dezenfeksiyon amaçlı kullanımda m3 başına 1 saniye çalışma ve 10 dakika bekleme girilir. Örneğin: (30 m2 bir oda için yükseklik ortama 3 mt alırsak 90 m3 hacim yapar ve 90 saniye çalışma 10 dakika bekleme girilir)
        Bekleme süresi boyunca ortamdaki ozon oksijene dönüşür ve tekrar yeni ozon üretimi ile dezenfeksiyon sürekli olarak sağlanırken ortamdaki ozon konsantrasyonu kontrol altına alınır.