AKVARYUM, BALIK VE SU ÜRÜNLERİNDE OZON KULLANIMI

Denizcilik sektöründe ve akvaryumlarda ozon gazı kullanımı, akvaryum ve deniz ürünlerinde, deniz ürünlerinin işlenmesinde, sektörün içerisindeki kritik alet, edevat dezenfeksiyonunda, ve nakliye işlemlerinde kullanımı şeklinde oldukça etkindir.

Akvaryum ve Deniz Ürünlerinde Ozon Gazı Kullanımı

•    Ozon gazı balık yetiştiriciliğinde 
•    su kalitesini yükselten, 
•    hızlı büyüme ve gelişme sağlayan, 
•    mortalite oranını düşüren, 
•    balıklar için zararlı organik maddeleri yok eden, 
•    suyun dezenfeksiyonunu ve oksijen bakımından zenginleşmesini sağlayan 
•    balıklar için zararlı nitrit ve organik karbonları yok eden,
•    suyun bulanıklılığını azaltan.
son derece güvenilir bir gazdır.

Ozon uygulaması sudaki total organik karbon (Total Organic Carbon, TOC) oranını %15'lere kadar çekebilmektedir. Ayrıca ozon uygulaması  sudaki nitrit düzeyi ile suyun bulanıklılığını azaltmakta olup, sudaki katı maddelerin oksidasyonunu sağlayarak  ortamdan uzaklaştırmaktadır.

ozon uygulama dozu artırılarak kullanıldığında, sudaki kimyasal oksijen tüketimi (Chemical Oxygen Demand, COD) ile total organik karbon (Total Organic Carbon, TOC) oranları ve renk değişimi (berraklık) oranları oldukça verimkardır.
Nitrit, balıklar için toksik olmasına rağmen nitrat zehirsiz bir bileşendir. Ozon gazı nitriti nitrata okside ederek etki gösterir. Böylece bir bakıma nitrobakterlerin görevini üstlenerek balıklar için toksik olan sudaki nitrit konsantrasyonunu düşürür

Balık yetiştiriciliğinde uygulanacak ozon dozu:
1.    ortamdaki balık sayısı, 
2.    balık büyüklüğü, 
3.    suyun miktarı, 
4.    suyun tatlılık-tuzluluk oranı, 
5.    PH ve 
6.    sıcaklık gibi     faktörlere bağlıdır.

AYRICA;
Akvaryumunuzu günde birkaç dakika ozonlarsanız balıklarınız daha sağlıklı, akvaryumunuz tertemiz ve berrak görünür. Düzenli ozonlama yaparsanız temizleme için akvaryum suyunu değiştirmeye gerek kalmaz.
Her türlü et ürünlerini Kırmızı et,tavuk eti, Balıklarınızı mutlaka ozonlu su ile yıkamanızı öneririz.yapılan çalışmalar¬da ozonun gaz ve sıvı formu etlerde bakterilerin ve patojenlerin sayısını önemli ölçüde azalttığı ve raf ömrünü uzattığı saptanmıştır.
Balıklarda depolama ömrünün ozon uygulaması ile %20 ile %60 oranında arttırdığı saptanmıştır. Ozonlu su uygulamasının balıklarda Vibrio cholera.Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Vibro parahaemolyticus, Staphylococcus aereus gibi bakterileri inaktive ettiği bildirilmiştir.

Balık yetiştiriciliğinde uygulanan ozon dozu ve süresi :
 
Endikasyonları                                                     Uygulama süresi:                   dozu: (mg/L: ppm) 
Yumurtaların dezenfeksiyonu                          ,   0.5-3 dk süreyle                   0.2–1 
Balık patojenleri                                                ,            3 dk süreyle                   0.2-1 
Su yüzeyinde ekipmanların dezenfeksiyonu,   30–60 dk süreyle                   0.5–1  
Balık havuzları :                        Günde en fazla 15 dakikalık uygulama için    0.3  
                                                    Günde en fazla 5 saatlik uygulama için          0.1  
                                                    Günde en fazla 8 saatlik uygulama için          0.067

Sonuç olarak ozonlama, su ürünleri yetiştiriciliğinde tank ortamındaki bakteri miktarını azaltılmasına, organik kirliliğin ve parazitleri parçalanarak uzaklaştırmasına, yetiştiricilik ortamında hastalıkların kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca larval, yavru ve büyütme dönemi gibi yoğun üretim sistemlerinde ve kapalı devre üretim modelinde çalışan işletmeleride ozonlama uygulamasıyla verimlilik artışı ve üretim sürekliliğinin sağlanacağı kaçınılmazdır.

Balık çiftliklerinde ozon uygulaması ve sonuçları:
Numune adı    Suda ozon gazı miktarı (ppm)    Toplam maya-küf    Toplam bakteri    Toplam koliform
Numune 1    0    7.08    4.84    4,47
Numune2    0.1    5.4    3.94    3,74
Numune3    0.5    5.36    3.64    2,84
Numune4    1    3.42    2.47    2,36