Avm'lerde Ozon Kullanımı

AVM LERDE OZON KULLANIMI ESASI

Ozonun bekleme salonlarında üretilip havalandırma sistemleri ile birlikte ortama verilmesi prensibine dayanır. Re-lifeozon CM ile üretilen ozonun miktarını etkileyen faktörler şöyledir.
•    Ortamdaki oksijen miktarına,
•    İçerideki insan sayısına, 
•    Ortam sıcaklığına bağlı faktörlere göre çalışma saatleri düzenlemesi yapılır.
C anlı olmayan ortamlarda her 50 m3 için alan için ozonlama 15 dakika ve katları şeklinde planlanır.
Yaşanılan ortamlarda sürekli dezenfeksiyon amaçlı kullanımda m3 başına 1 saniye çalışma ve 10 dakika bekleme girilir. Örneğin: (30 m2 bir oda için yükseklik ortama 3 mt alırsak 90 m3 hacim yapar ve 90 saniye çalışma 10 dakika bekleme girilir)
        Bekleme süresi boyunca ortamdaki ozon oksijene dönüşür ve tekrar yeni ozon üretimi ile dezenfeksiyon sürekli olarak sağlanırken ortamdaki ozon konsantrasyonu kontrol altına alınır.