Ozon Kullanım Alanları

1.    Genel dezenfeksiyon amaçlı ozon kullanımı
•    Konteynır dezenfeksiyonunda ozon kullanımı ,
•    Yüzey dezenfeksiyonu,
•    Buzdolabı dezenfeksiyonu,
•    Kapalı alan dezenfeksiyonu,
•    Apartman ortak kullanım alanlarında  ozon kullanımı,
•    Tır dorse, konteynır gibi yük taşımacılığında ozon kullanımı,

2.    Hava ve  Su’yun Dezenfeksiyonunda ozon kullanımı,
•         Ortam havası temizlemede ozon kullanımı,
•         İçme Sularının dezenfeksiyonunda ozon kullanımı ,
•         Kullanım sularının dezenfeksiyonlarında ozon kullanımı ,
•         Yüzme havuzlarında ozon kullanımı,
•         Sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonunda ozon kullanımı;

3.    Kokuların giderilmesinde ozon kullanımı,
•    Tat, renk, bulanıklık ve koku giderilmesinde;

4.    Antiviral, antibakteriyal, antifungal mikroorganizmaların yok edilmesinde,
•          Bakteri ve virüslerin dezenfeksiyonunda

5.    Toprakta ozon kullanımı

6.    Sağlık alanında ozon kullanımı

•    Ameliyathanelerde ozon kullanımı,
•    Ameliyathanelerde ozon kullanımı,
•    Sarf maddelerinin sterilizasyonunda ozon kullanımı,
•    Diş Hekimi muayenehane ve polikliniklerinde ozon kullanımı,
•    Ağız ve diş sağlığında ozon kullanımı,
•    Diş labaratuarlarında ozon kullanımı,
•    Doktor muayenehanelerinde ve polikliniklerinde ozon kullanımı,
•    Ana sağlık merkezlerinde ozon kullanımı,
•    Sağlık ocaklarında ozon kullanımı,
•    Eczanelerde ozon kullanımı,
•    Veteriner hekimlikte ozon kullanımı,
•    Büyükbaş ve  küçükbaş çiftliklerinde ozon kullanımı,
•    Tavukçuluk sektöründe ozon kullanımı,
•    Pet kliniklerinde ozon kullanımı,
•    Akvaryum, balık ve su ürünlerinde tedavi amaçlı ozon kullanımı,
    
7.    Gıda sektöründe ozon kullanımı,
•    Balık yetiştiriciliğinde kullanımı,
•    Gıda depolamada ozon,
•    Marketlerde ve manavlarda ozon kullanımı,
•    Gıda endüstrisinde şişe ve yemek kaplarının dezenfeksiyonunda,
•    Catring hizmetlerinde ozon kullanımı,

8.    Pestisit ve ağır metallerin yok edilmesinde ozon kullanılması,     
•     Zirai ilaç kalıntılarının yok edilmesinde ozon kullanımı,
•    Hayvansal kökenli ilaç kalıntılarının yok edilmesinde ozon kullanımı,
•    Kimyasal atıkların içeriğindeki ağır metallerin yok edilmesinde  ozon kullanımı,

9.    Yaşam alanlarında kullanımı,
•    Araçlarda ozon kullanımı,
•    Restaurant ve lokantalarda ozon kullanımı,
•    Kamu kurum ve kuruluşlarında ozon kullanımı,
•    İş yerlerinde ozon kullanımı,
•    Evlerde ozon kullanımı,
•    Otellerde ozon kullanımı,
•    Havuzlarda ozon kullanımı,
•    Amv lerde havalandırma sistemlerinde ozon kullanımı,
•    Camilerde ozon kullanımı,
•    Toplu taşıma araçlarında( otobüs, uçak, tren, vapur vb) ozon kullanımı,
•    Hastane, hava alanı, hamam gibi klimalı sistemi olan yerlerde,
•    Sinemalarda, tiyatrolarda ve gösteri merkezlerinde ozon kullanımı,

10.    Tarım alanlarında kullanımı,
•    Seralarda ozon kullanımı, 
•    Bitki üretiminde ozon kullanımı,
•    Çiçek üretiminde ozon kullanımı,
•    Tohum üretiminde ozon kullanımı,
•    Toprakta ozon kullanımı,
•    Sulama suyunda ozon kullanımı,
•    Tarımsal depo alanlarında ozon kullanımı,
•    Silolarda ozon kullanımı,
•    Depo ve antrepo alanlarında ozon kullanımı,

11.    Atıklarda ozon kullanımı,
•    Ağır metallerin uzaklaştırılmasında,
•    Atıklardaki patojen mikroorganziamaların yok edilmesinde,

12.    Güzellik merkezlerinde kullanımı (anti-aging özelliği),

13.    Üretim tesislerinde ozon kullanımı,

•    Tavukçulukta ozon kullanımı,
•    Kırmızı et işleme tesislerinde ozon kullanımı,
•    İlaç fabrikalarında ozon kullanımı,
•    İlaç depolarında ozon kullanımı,
•    Soğuk hava depolarında,
•    Klima sistemlerinde,
•    Havalandırma, boyler, soğutma kuleleri, nemlendirme sistemlerinde ozon kulanımı,

14.    Küf gidermede ozon kullanımı,
•         Aflatoksin arındırılmasında ozon kullanılması,
•         Gıda ve havada kükürt giderilmesinde ozon kullanılması,

15.    Tedavi amaçlı ozon kullanımı,
•   Hava ile bulaşan hastalıkların giderilmesinde,
•   Veteriner Hekimlikte,
•   Hayvancılıkta, tedavi ve enfeksiyon giderilmesinde,
•   İnsan kanında bulunan virüs giderilmesinde,
•   Zayıflamada,
•   Hastalıkların tedavisinde rutin yöntemlere yardımcı olarak,
•   Cilt hastalıklarında,
•   Virüslerin sebep olduğu hastalıklarda,
•   Dolaşım bozukluklarında,
•   Kronik yorgunlukta,
•   Akne, sedef dirençli mantar gibi cilt hastalıklarında,
•   Migren ve multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklarda
•   Zor iyileşen enfekte yaralarda,
•   LEJYONER hastalığının yok edilmesinde vb.     
•   Deri hastalıklarından enfeksiyon hastalıklarına kadar birçok durumda hekimlerin önerileri doğrultusunda tedavi sürecinde,