Buzdolabında Ozon Kullanımı

   Ozon üzerinde çalışan araştırımacılar, buzdolabında birkaç günlük depolama süresi boyunca ozonun balıklarda yüzeydeki mikrobiyal yükü azalttığını saptamışlardır.  Alınan sonuçlara göre balıkların nakliyesinde de ozon uygulamasının balıklardaki mikrobiyal yükü azalttığı ve sonuçta balığın raf ömrünü 1,5 gün dolaylarında uzattığı saptanmıştır.

Ayrıca Ozon gazı regülatörleri, buz üretimi sırasında buz yapma makinesinde kullanılabilmektedir. Buzlama da kullanılan suyun ozonlanması, balık ve elde edilecek ürünlerin kalitesinin korunmasının yanı sıra, raf ömrünün uzatmamasında da pozitif etki sağlamaktadır