Tohum Sektöründe Ozon Kullanımı

    Tohum üretiminde tohumun herhangi bir patojen (hastalık yapıcı etken) mikro organizma içermemesi gerekmektedir. Bu ana kural,  sağlıklı ve verimli ürün elde edilmesinde en önemli etmenlerden biridir. Firmalar bunu sağlayabilmek amacıyla tohumları en son ambalajlamadan önce üretim prosesinde çeşitli dezenfektanlarla steril hale  getirmeye  çalışmaktadır.  Bu işlemler, işletme maliyetlerini artırmaktadır.
 
    Bu konuda en etkili ve ekonomik çözüm ozonlama a işlemiyle tohumun, üretim ortam havasının ve diğer kullanılan ekipmanların dezenfeksiyonun yapılmasıdır.
    Ozon ile dezenfeksiyon işlemleri, tohum üretim prosesinde diğer dezenfektanlar da olduğu gibi ozonlu su olarak yada ortam havasında gaz halde dezenfeksiyonu şeklinde  kullanılabilmektedir.